Kérdése van? Küldjön e-mailt: info@knx.hu

ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2018.04.20 napjától

 

 

 1. Általános rendelkezések

 

1.

 • A www.knx.hu weboldalon található webshopot a HEXALINE Kft. üzemelteti. A Hexaline Kft-re vonatkozó információk az alábbiak:

 

Név: HEXALINE Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 2244 Úri, Szél utca 13. A. ép.

Cégjegyzékszám: 13-09-178512

Adószám: 25443822-2-13

Képviseletre jogosult: Mira Zsuzsanna ügyvezető

 

 • A Hexaline Kft. a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint a Webshopban feltüntetett intelligens épületfelügyeleti rendszerekhez kapcsolódó termékeket értékesíti mind külföldi,- mind belföldi természetes-, és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére.

 

 • A Felek eltérő rendelkezésének hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alkalmazandóak a Webshopban közzétett termékek vonatkozásában a www.knx.hu weboldalon keresztül leadott valamennyi megrendelésre és a Felek között a termékek adásvétele tárgyában létrejött szerződésre. Amennyiben a Felek között a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő tartalmú egyedi megállapodás jön létre, az egyedi megállapodásban foglaltak az irányadóak.

 

 • A jelen ÁSZF a hatályba lépés napján lép hatályba (továbbiakban: Hatálybalépés napja). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a honlapon történő közzétételének napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Vásárlóra vonatkoznak.

 

 • Amennyiben a Vállalkozás a saját általános szerződési feltételeivel kívánja elfogadni a jelen ÁSZF-et, a Vállalkozás saját általános szerződési feltételei kizárólag akkor válnak a szerződés részévé, amennyiben azt a Hexaline Kft. előzetesen, írásban kifejezetten elfogadta, és az általános szerződési feltételek egymással nem ellentétesek.

 

 • A HEXALINE Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a www.knx.hu weboldalon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi szerződéses jogviszonyra a szerződés létrejöttének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

 

 

 

 

 

 1. Fogalom meghatározás

 

Fogyasztó a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;
Vállalkozás“  

a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró   személy;

„Eladó a HEXALINE Kft.;
„Vásárló a Fogyasztók és Vállalkozások összefoglaló neve;
Felek Eladó és Vásárló együttesen;
Weboldal a www.knx.hu weboldal;
Webshop a Weboldalon elérhető online áruház;
Termék Eladó által a Webshopban eladásra kínált ingó dolgok;
ÁSZF a jelen Általános Szerződési Feltételek;
Felhasználói Fiók” a Vásárló internetes fiókja a Weboldalon, amelyhez e-mail címe és jelszava megadásával fér hozzá;

 

 „Bejelentkezés vendégként egy adott megrendelés leadásához történő bejelentkezés a Weboldalon Felhasználói Fiók létrehozása nélkül;
Munkanapok  

a hét napjai hétfőtől péntekig, a magyar jogszabályokban meghatározott ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével;

Munkaidő Munkanapokon 9.00 órától 16.00 óráig.

 

 

III. Felhasználó Fiók létrehozása és vendégként történő bejelentkezés menete

 

3.

 • Eladó Webshopban található Termékei kizárólag a Weboldalon történő Felhasználói Fiók létrehozásával vagy a Weboldalon vendégként történő bejelentkezéssel rendelhetőek és vásárolhatóak meg.

 

 • Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződést – természetes személy Vásárló esetén – a legalább 14. életévét betöltött Vásárló köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vásárló (korlátozottan cselekvőképes kiskorú) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:12. §-a irányadó. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ha a szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, vagy a szerződést a korlátozottan cselekvőképes kiskorú munkával szerzett jövedelme terhére köti, a szerződést a korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megkötheti. A 14. életévét be nem töltött Vásárló cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselve köthet szerződést. Vásárló a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a szerződést megkötni.

 

 • Felhasználói Fiók létrehozása a Termék fotója mellett található „Kosárba Teszem” gombra kattintással, a megvásárolni kívánt Termék kosárba helyezését követően, a „Pénztár” gombra kattintással felugró űrlapon az alábbi adatok megadásával, majd a „Fiók létrehozása?” kérdés mellett található négyzet kijelölésével, valamint a Felhasználói Fiók jelszavának megadásával történik. A Weboldal erre szolgáló online űrlapján az alábbi adatok megadása szükséges a Felhasználói Fiók létrehozásához (zárójelben a kötelezően megadandó adatok):
 • Fogyasztó esetén vezetéknév és keresztnév, Vállalkozás esetén cégnév (kötelező);
 • számlázási cím: ország, irányítószám, település, közterület megnevezése, házszám (kötelező);
 • e-mail cím (kötelező);
 • telefonszám (opcionális).

 

 • A Weboldalon található űrlap kitöltése a „Megrendelés elküldése“ gombra való kattintással véglegesíthető, amelyet követően Eladó a Vásárló a 3.3. pontban írt regisztrációs folyamat során megadott e-mail címére visszaigazoló e-mailt küld, ezzel a Vásárló tartós Felhasználói Fiókot hoz létre. A Felhasználói Fiókot az e-mail cím azonosítja, így egy e-mail címmel csak egyszer lehet Felhasználói Fiókot létrehozni. A Felhasználói Fiókban szereplő adatokat belépést követően Vásárló bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy törölheti.

 

 • Eladó nem tartozik felelősséggel a Vásárlót ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vásárló a Felhasználói Fiókhoz tartozó jelszavát elfelejti, vagy azt harmadik személy számára megismerhetővé teszi, vagy azt harmadik személy bármely más módon megismeri.

 

 • A vendégként történő bejelentkezéssel a Vásárló Felhasználói Fiók létrehozása nélkül rendelhet az Eladótól a Webshopon keresztül. A vendégként történő bejelentkezéshez a Vásárló – a IV. pontban leírtak szerint leadott megrendelés végén – megad egy e-mail címet, amely a megrendelés időtartama alatt érhető el. Vendégként történő további bejelentkezések esetén újból meg kell adnia a szükséges adatokat.

 

 • Vásárló köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A megadott adatok helyességéért a Vásárló felel. Az Eladó a Vásárló által hibásan megadott adatok következtében a Vásárlónál felmerülő károkért és többletköltségekért felelősséggel nem tartozik, míg a Vásárló köteles megtéríteni a hibás adatszolgáltatás következményeként az Eladó oldalán felmerült kárt és többletköltséget. A Vásárló köteles a megadott adatok változásairól haladéktalanul, de legkésőbb két napon belül értesíteni az Eladót.

 

 • Amennyiben a Vásárló a Felhasználói Fiók létrehozásához, illetve a Vendégként történő bejelentkezéshez szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Eladó jogosult megtagadni a Felhasználói Fiók létrehozását, illetve a Vendégként történő bejelentkezést.

 

 

 1. Megrendelés, vásárlás és szerződéskötés menete

 

4.

 • Vásárló megrendelései és az adásvételi szerződések megkötése kizárólag a Webshopon keresztül bonyolíthatóak. Az adott Termék fotójára kattintva láthatóak a Termék adatai, ára (általános forgalmi adóval terhelten), részletes leírása. A Termékekről szóló teljeskörű tájékoztatás a Terméken, vagy a Termékhez tartozó használati útmutatóban található.

 

 • A Termék fotója mellett található „Kosárba Teszem” gombra kattintva a Terméket a bevásárló kosarába helyezheti a Vásárló. A Bevásárló kosár tartalma a Weboldal jobb felső sarkában található bevásárlókosárra kattintva tekinthető meg. Amennyiben valamely Terméket a Vásárló el kíván távolítani a bevásárló kosarából, úgy a Termék ára mellett található „X” gombra kattintva megteheti, illetve a mennyiség felirat alatt változtathatja meg a megrendelni kívánt Termék mennyiségét.

 

 • A Vásárló miután a bevásárló kosárba helyezte a terméket folytathatja a vásárlást a „Tovább vásárolok” gombra kattintva más Termékekre vonatkozóan, vagy a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva leadhatja a megrendelést, amennyiben meggyőződött arról, hogy a Bevásárló kosarában a megvásárolandó Termékek találhatóak.

 

 • A Vásárló a „Tovább a pénztárhoz“ gomb megnyomását követően választhatja ki a fizetési módot (banki átutalás, PayPal fizetés).

 

 • A „Tovább a pénztárhoz“ gomb megnyomását követően a Vásárló még nem küldi el a megrendelést az Eladónak. A „Megrendelés elküldése“ gomb megnyomása előtt a Vásárló a böngésző ablak bezárásával, vagy az előző böngésző oldalra történő visszalépéssel bármikor befejezheti, vagy módosíthatja a megrendelést, továbbá javíthatja az esetleges adatbeviteli hibákat.

 

 • A Megrendelés elküldéséhez a Vásárló köteles megadni az űrlapon található számlázási és szállítási adatokat, illetve amennyiben a Vásárló már Felhasználói Fiókkal rendelkező felhasználó úgy a „Visszatérő vásárlók vagyunk? Kattintsunk ide a bejelentkezéshez” gombra kattintva az e-mail címe és jelszava megadásával bejelentkezhet. A szállítási adatok kitöltését követően a szállítási díj összege (általános forgalmi adóval terhelten) feltüntetésre kerül.

 

 • A megrendelés leadása a számlázási és fizetési adatok, valamint a szállítási cím megadását követően a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva történik, amellyel a Vásárlónak fizetési kötelezettsége keletkezik. A megrendelés elküldésével a Vásárló ajánlatot tesz az Eladó részére a Termék megvásárlására a megrendelésben megjelölt árakon. A szerződés a megrendelés Eladó általi elfogadásával jön létre, amelyre vonatkozóan Eladó e-mailben küld Vásárló részére visszaigazolást az ajánlatra vonatkozóan, a megrendelés elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza Termék árát (általános forgalmi adóval terhelten), a Termék átvételének vagy a kiszállításának várható időpontját és a szállítási költséget (általános forgalmi adóval terhelten).

 

 

 1. A szerződésre vonatkozó információk

 

5.

 • A szerződés nyelve magyar.

 

 • A „Megrendelés elküldése“ gomb megnyomása előtt a Vásárlónak igazolnia kell, hogy elolvasta az Eladó Általános Szerződési Feltételeit. Az igazolás az erre szolgáló mezőre való kattintással történik, ezzel igazolja a Vásárló az ÁSZF elfogadását. Az ÁSZF-et a „Megrendelés elküldése“ gomb megnyomása előtt el is mentheti a Vásárló, illetve a Honlapon az ÁSZF menüpont alatt bármikor megtekintheti.

 

 • A szerződéskötésre a megrendelésnek az Eladó részéről történő elfogadásával kerül sor. Az elfogadás a megrendelés e-mailben való visszaigazolásával történik meg az Eladó részéről. A visszaigazolásra elektronikus úton, a megrendelés elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül kerül sor. A szerződés akkor jön létre a Felek között érvényesen, ha az Eladó visszaigazolja a megrendelést. Visszaigazolás hiányában a Felek között nem jön létre a szerződés. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelően jogok illetik meg és kötelezettségek, így különösen – a Vásárló vonatkozásában – fizetési kötelezettség terhelik.

 

 • Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webshopon keresztül megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt az Eladó nem iktatja. Eladó a szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja (megrendelésszám), a Vásárló a szerződés adatairól ez alapján tud tájékoztatást kérni Eladótól.

 

 

 1. Kapcsolattartás

 

6.

 • Eladó és a Vásárlók közötti kommunikáció alapvetően e-mailben történik Eladó info@knx.hu mail címén.

 

 • Vásárló a Felhasználói Fiók létrehozásával vagy a Vendégként történő bejelentkezéssel egy időben köteles megadni egy érvényes e-mail címet. Köteles továbbá gondoskodni az e-mailek megadott e-mail címen történő átvételéről. A Vásárló haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni Eladót az e-mail és egyéb értesítési cím változásáról. Vásárló felel mindazokért a károkért, amelyek a változás bejelentésének elmulasztása miatt Eladót érik.

 

 • Eladó a szerződéskötést követő kapcsolattartáshoz Munkanapokon Munkaidőben a +3630-535-4643 telefonszámon telefonos ügyintézést biztosít. Eladó biztosítja, hogy a vele kapcsolatba lépő Fogyasztót a hívásért az elektronikus hírközlési szolgáltató által a hívó fél számára az előfizetői szerződésben meghatározott díjon felül további díj ne terhelje.

 

VII. Termékek árai és szállítási költségek

 

7.

 • Eladó által eladásra kínált Termékek árai a Webshopban (a Termékek fotója mellett), valamint a szerződés megkötése előtt megjelenő áttekintő oldalon kerülnek meghatározásra. Az árakat Eladó a megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg visszaigazolja. A Termékek árai és a szállítási költség árai ÁFA-val terhelten kerülnek feltüntetésre, és magyar forintban értendők.

 

 • A Webshopban megadott árak nem tartalmazzák a kiszállítási költségeket, azok a megrendelés elküldése előtt áttekintő oldalon és az Eladó által megküldött visszaigazolásban kerülnek meghatározásra. Az Eladó által megadott árak magyar forintban értendők és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

 

 • Vásárló jogosult a rendelés-visszaigazolás kézhezvételétől számított két munkanapon belül a megrendelés visszaigazolásban meghatározott árakkal kapcsolatban kifogást emelni, amennyiben az nem egyezik a Webshopban meghatározott árakkal. Amennyiben Vásárló a rendelés visszaigazolásban meghatározott árakkal szemben nem emel kifogást, úgy azok a Vásárló által elfogadottnak tekintendők.

 

 • Amennyiben az Eladó minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webshopban a Termékek árára vonatkozóan meghatározásra, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például, de nem kizárólagosan a becsült árától jelentősen eltérő, esetleg “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor az Eladó fenntartja a jogot, hogy erről a Vásárlót haladéktalanul értesítse és a Terméket a valódi áron történő értékesítését ajánlja fel a Vásárló részére. Amennyiben Vásárló az Eladó által helyesbített áron a Terméket nem kívánja megvásárolni, úgy az erre vonatkozó értékesítés kézhezvételét követően elállhat a szerződéstől. A Vállalkozásnak minősülő Vásárló esetén a Vállalkozás legkésőbb az Eladó erre irányuló értesítésének kézhezvételét követő 2 (két) munkanapon belül köteles értesíteni Eladót elállási szándékáról.

 

VIII. Számlázás és fizetés

 

8.

 • A Vásárló a 4.4. pontban meghatározottak szerint választhatja ki a fizetési módot (banki átutalás, PayPal fizetés).

 

 • A banki átutalás fizetési mód választása esetén Eladó a megrendelés visszaigazolását követően díjbekérőt állít ki és küld a Vásárló részére. A díjbekérőn meghatározott összeg az Eladó bankszámláján történő jóváírását követően végszámlát állít ki, amelyet Eladó a Termék Vásárló részére történő átadásával egyidejűleg átad Vásárló részére.

 

 • A PayPal fizetési mód választása esetén a megrendelés elküldését követően a Vásárló PayPal oldalára történő átirányítással, az Eladótótól teljesen független platformon jelentkezhet be PayPal számlájára vagy akár új PayPal számlát is létrehozhat.

 

 • Eladó kijelenti, hogy a Termékek Vásárló részére történő átadása kizárólag a Termék vonatkozásában a megrendelésről kiállított díjbekérő összegének, illetve a PayPal fizetési mód esetén a Termékek árának Eladó PayPal számláján történő jóváírását követően történik. Vásárló teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a vételár az Eladó bankszámláján jóváírásra kerül.

 

 • A Vásárló jogosult a kiállított számla kézhezvételétől számított két munkanapon belül e-mailben kifogást emelni a számla ellen. Ha a Vásárló a határidőn belül nem emel kifogást, a számla elfogadottnak tekintendő.

 

 

 1. A Termék átvétele, szállítás

 

9.

 • A Vásárló a megrendelés elküldése előtt választása szerint a Termék személyes átvételét vagy a Termék kiszállítását kérheti. A Termék Eladó általi kiszállítása esetén a Vásárló a Megrendelés elküldése előtt köteles megadni a szállítási címet. Eladó kizárólag Magyarország területén belül szállítja ki a Terméket.

 

 • A visszaigazolás tartalmazza termék árát, a szállítási költséget és a Termék átvételének vagy a kiszállításának várható időpontját. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a szállítás pontos időpontjáról Eladó a szállítást megelőzően ad e-mailben tájékoztatást. A Termékek személyes átvételére kizárólag az alábbi címek valamelyikén az Eladó által megküldött visszaigazolásban meghatározott Munkanapokon Munkaidőben van lehetősége a Vásárlónak:

 

 • 2040 Budaörs Tavasz utca 45/2.

 

 • Vásárló, illetve a Vásárló által a Termék átvételére feljogosított személy köteles a Vásárló által megrendelt és a szerződés feltételeinek megfelelően leszállított Termékeket Eladótól átvenni. A kárveszély a Termékek Vásárló, illetve a Vásárló által a Termék átvételére feljogosított személy által történő átvételével szállnak át a Vásárlóra.

 

 • A Termékek átadás/átvételét a Felek szállítólevélen rögzítik. A szállított Termékek átvételekor Vásárló köteles a szállított Termékek látható mennyiségére vonatkozó ellenőrzést végezni és a Termékek átadás/átvételét követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni Eladót a Termékek látható hibáiról, hiányosságairól.

 

 • A szállítási határidő számítása kizárólag munkanapokban történik. A szállítási határidő minden esetben a megrendelés visszaigazolásban kerül meghatározásra, a megrendelés részleteitől és mennyiségétől függően. A megrendelés visszaigazolásban meghatározott szállítási határidő minden esetben a megrendelés összegének az Eladó bankszámláján, vagy PayPal számláján történő jóváírását követő munkanapon kezdődik.

 

 • Amennyiben a Vásárló a Termék kiszállítását meghatározott időpontban kívánja úgy, köteles arról a megrendeléssel egy időben tájékoztatni Eladót a különleges megjegyzések számára fenntartott „Megjegyzések“ beviteli mezőben. Eladó a jelen pontban meghatározottak szerinti szállításért felárat számíthat fel, amelyet a megrendelés visszaigazolásában is feltüntet.

 

 • Eladó jogosult a szállítási határidő lejárta előtt is szállítani. Eladó jogosult részszállítások teljesítésére.

 

 • Amennyiben Eladó a megrendelés-visszaigazolást követően megállapítja a megrendelés feldolgozásakor, hogy a megrendelést nem lehet a megadott időben teljesíteni, jogosult 8 munkanappal meghosszabbítani a szállítási határidőt a Vásárló e-mailben történő egyidejű értesítésével.

 

 • Amennyiben az Eladó a megrendelés-visszaigazolásban meghatározott és a 9.8. pont alapján meghosszabbított határidő alatt a Terméket nem szállítja a Vásárló részére, úgy Vásárló köteles legalább 8 munkanap póthatáridőt szabni Eladó részére. Amennyiben Eladó ezen az időtartamon belül sem szállítja le a Terméket, úgy a Vásárló jogosult elállni a megrendeléstől.

 

 • Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetében, amennyiben a Fogyasztó tájékoztatja arról az Eladót, hogy a szerződés körülményeire tekintettel alapvető fontosságú, hogy Terméket adott időpontban kell szállítani a Vásárló póthatáridő tűzése nélkül elállhat a Vásárlástól.

 

 • Ha Eladó teljesítési késedelembe esik olyan események miatt, amelyek megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a teljesítést Eladó számára – ilyenek például a természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, szükségállapot, lázadás, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, üzemzavarok, anyag- vagy energia beszerzési problémák, szállítási késedelmek, a nem megfelelő vagy nem időben történő szállítások a beszállítók részéről (továbbiakban: vis maior) – és amelyek nem az Eladónak felróható okból következtek be, Eladó nem felel a késedelemért. Eladó ezen körülményekről haladéktalanul értesíti a Vásárlót. Ha az akadályoztatás átmeneti jellegű, Eladó jogosult elhalasztani a teljesítést az akadályoztatás időtartamával és egy megfelelő határidőt tűzni. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a két hónapot, a Vásárló egy megfelelő póthatáridő kitűzése után jogosult a még nem teljesített rész tekintetében visszalépni a szerződéstől.

 

 

 1. Kellékszavatossági jog, termékszavatosság, jótállás

 

10.1. Kellékszavatosság

 

 • A Vásárló az Eladó a hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Eladó hibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan Eladó, ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

 

 • Vásárló választása szerint kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

 • Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot.

 

 • Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a kötelezettel közölni. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

 • A Vállalkozásnak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési időn belül, a Fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 • A Ptk. 6:158. § alapján Fogyasztónak minősülő Vásárló esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ennek alapján a Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetében a teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igényének érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 • Amennyiben a Vásárló Vállalkozásnak minősül, a Termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor, és ez a Vállalkozás számára számottevő értéknövekedést eredményez, Eladó gazdagodás megtérítésére tarthat igényt.

 

 

10.2. Termékszavatosság

 

 • Fogyasztónak minősülő Vásárló részére értékesített Termék hibája esetén a Fogyasztó választása szerint a 10.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

 • Termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztó kérheti a Termék gyártójától, hogy a hibás terméket kijavítsa vagy kicserélje. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

 • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát a Fogyasztó elveszti.

 

 • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

 

 • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

 • A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

10.3. Jótállás

 

 • Fogyasztóval kötött szerződés esetén Eladó a Fogyasztóval szemben a vásárlástól számított 1 éven belül jótállásra köteles. Amennyiben a Vásárló Fogyasztónak minősül és a gyártó a Termékre a jelen pontban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján az Eladót megillető jogok a Fogyasztó és Eladó közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a Fogyasztóra.

 

 • Eladó a jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe, amennyiben
  • a sorozatszám törlésre került a Termékről, vagy az nem olvasható;
  • a hiba a nem rendeltetésszerű használat következménye;
  • a hiba a nem megfelelő telepítés, engedély nélküli javítási kísérlet vagy módosítás következménye;
  • a hiba annak az eredménye, hogy a Terméket olyan alkatrésszel, tartozékkal használták, amely nem a Termék gyártójától származik.

 

 • A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet.

 

 • A Vásárló köteles a leszállított árukat haladéktalanul megvizsgálni. Eladó nem felel azokért a károkért, amelyek a Vásárló részéről történt késedelmes hibabejelentésből adódnak.

 

 • Ha a Vásárló Fogyasztónak minősül és a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Eladó köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 1. Fogyasztó elállási joga

 

11.

 • A Fogyasztónak minősülő Vásárló 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó a Terméket átveszi. A Fogyasztó jogosult elállási jogát a megrendelés elküldését követően, az Eladó általi visszaigazolás előtt, továbbá a szerződés megkötésének napja és a Termék átvétele közötti időszakban is gyakorolni.

 

 • Több Termék szolgáltatásakor az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Fogyasztó az utolsó Terméket átveszi. Több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor az elállási határidő, amelyen a Fogyasztó az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

 

 • Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

 

Hexaline Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Tavasz utca 45/2.

Email: info@knx.hu

 

A Fogyasztó ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

 • Amennyiben a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Eladó visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó az Eladó által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés során Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 • Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg Eladó vissza nem kapta a Terméket, vagy nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

 • Fogyasztó köteles Eladó számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a Terméket.

 

 • A Termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli. E költségek legmagasabb becsült összege nettó 3.500,- Ft.

 

 • Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

XII. Vitarendezés

 

12.

12.1     Amennyiben a Vásárlónak panasza merül fel a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti a jelen ÁSZF-ben meghatározott elérhetőségeken.

 

12.2.    Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vásárlónak.

 

12.3.    Az írásbeli panaszt Eladó a panasztételt követő 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi Eladó, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

12.4.    Fogyasztót a jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezése érdekében megilleti a Békéltető Testülethez fordulhat. A Fogyasztó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulhat. A Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.huinfo@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

 

 

 

 

XIII. Záró rendelkezések

 

13.

 • A szerződéskötésre a magyar jog érvényes, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ-egyezmény kizárásával.

 

 • Arra az esetre, ha a Vásárló Vállalkozásnak minősül a jelen szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben felmerülő valamennyi jogvitára Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességet kötik ki.

 

 • Üzleti titkokat, valamint az üzleti kapcsolatból származó vagy a másik félre vonatkozó bizalmas információkat a felek nem hozhatnak harmadik személyek tudomására. Ez a rendelkezés a szerződéses jogviszony lejárta után is érvényben marad.

 

 • Vásárló a szerződés elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Eladó megnevezheti a referenciaként Vásárlót, illetve a Weboldalon feltüntetheti.

 

 • A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, első sorban a magyar Polgári Törvénykönyv előírásai alkalmazandók.

 

 • A jelen Általános Szerződési Feltételek vagy egyéb megállapodások valamely rendelkezésének hatálytalansága vagy hatálytalanná válása nem érinti a többi rendelkezés vagy megállapodás hatályát.

 

 • A Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését megértette és tudomásul vette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. sz. Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)