Kérdése van? Küldjön e-mailt: info@knx.hu

Szállítási feltételek

 1. A Termék átvétele, szállítás

 

9.

 • A Vásárló a megrendelés elküldése előtt választása szerint a Termék személyes átvételét vagy a Termék kiszállítását kérheti. A Termék Eladó általi kiszállítása esetén a Vásárló a Megrendelés elküldése előtt köteles megadni a szállítási címet. Eladó kizárólag Magyarország területén belül szállítja ki a Terméket.

 

 • A visszaigazolás tartalmazza termék árát, a szállítási költséget és a Termék átvételének vagy a kiszállításának várható időpontját. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazolásban szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a szállítás pontos időpontjáról Eladó a szállítást megelőzően ad e-mailben tájékoztatást. A Termékek személyes átvételére kizárólag az alábbi címek valamelyikén az Eladó által megküldött visszaigazolásban meghatározott Munkanapokon Munkaidőben van lehetősége a Vásárlónak:

 

 • 2040 Budaörs Tavasz utca 45/2.

 

 • Vásárló, illetve a Vásárló által a Termék átvételére feljogosított személy köteles a Vásárló által megrendelt és a szerződés feltételeinek megfelelően leszállított Termékeket Eladótól átvenni. A kárveszély a Termékek Vásárló, illetve a Vásárló által a Termék átvételére feljogosított személy által történő átvételével szállnak át a Vásárlóra.

 

 • A Termékek átadás/átvételét a Felek szállítólevélen rögzítik. A szállított Termékek átvételekor Vásárló köteles a szállított Termékek látható mennyiségére vonatkozó ellenőrzést végezni és a Termékek átadás/átvételét követően haladéktalanul köteles írásban értesíteni Eladót a Termékek látható hibáiról, hiányosságairól.

 

 • A szállítási határidő számítása kizárólag munkanapokban történik. A szállítási határidő minden esetben a megrendelés visszaigazolásban kerül meghatározásra, a megrendelés részleteitől és mennyiségétől függően. A megrendelés visszaigazolásban meghatározott szállítási határidő minden esetben a megrendelés összegének az Eladó bankszámláján, vagy PayPal számláján történő jóváírását követő munkanapon kezdődik.

 

 • Amennyiben a Vásárló a Termék kiszállítását meghatározott időpontban kívánja úgy, köteles arról a megrendeléssel egy időben tájékoztatni Eladót a különleges megjegyzések számára fenntartott „Megjegyzések“ beviteli mezőben. Eladó a jelen pontban meghatározottak szerinti szállításért felárat számíthat fel, amelyet a megrendelés visszaigazolásában is feltüntet.

 

 • Eladó jogosult a szállítási határidő lejárta előtt is szállítani. Eladó jogosult részszállítások teljesítésére.

 

 • Amennyiben Eladó a megrendelés-visszaigazolást követően megállapítja a megrendelés feldolgozásakor, hogy a megrendelést nem lehet a megadott időben teljesíteni, jogosult 8 munkanappal meghosszabbítani a szállítási határidőt a Vásárló e-mailben történő egyidejű értesítésével.

 

 • Amennyiben az Eladó a megrendelés-visszaigazolásban meghatározott és a 9.8. pont alapján meghosszabbított határidő alatt a Terméket nem szállítja a Vásárló részére, úgy Vásárló köteles legalább 8 munkanap póthatáridőt szabni Eladó részére. Amennyiben Eladó ezen az időtartamon belül sem szállítja le a Terméket, úgy a Vásárló jogosult elállni a megrendeléstől.

 

 • Fogyasztónak minősülő Vásárlóval kötött szerződés esetében, amennyiben a Fogyasztó tájékoztatja arról az Eladót, hogy a szerződés körülményeire tekintettel alapvető fontosságú, hogy Terméket adott időpontban kell szállítani a Vásárló póthatáridő tűzése nélkül elállhat a Vásárlástól.

 

 • Ha Eladó teljesítési késedelembe esik olyan események miatt, amelyek megnehezítik vagy lehetetlenné teszik a teljesítést Eladó számára – ilyenek például a természeti katasztrófa, tűzvész, áradás, szükségállapot, lázadás, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, üzemzavarok, anyag- vagy energia beszerzési problémák, szállítási késedelmek, a nem megfelelő vagy nem időben történő szállítások a beszállítók részéről (továbbiakban: vis maior) – és amelyek nem az Eladónak felróható okból következtek be, Eladó nem felel a késedelemért. Eladó ezen körülményekről haladéktalanul értesíti a Vásárlót. Ha az akadályoztatás átmeneti jellegű, Eladó jogosult elhalasztani a teljesítést az akadályoztatás időtartamával és egy megfelelő határidőt tűzni. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a két hónapot, a Vásárló egy megfelelő póthatáridő kitűzése után jogosult a még nem teljesített rész tekintetében visszalépni a szerződéstől.